ผู้อำนวยการสายงานผลิตและคลังสินค้า
1 Position(s)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ดำเนินการบริหารงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 2. ดำเนินการบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณในฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนด
 3. ดำเนินการบริหารจัดการงานรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รองรับกับปริมาณของสินค้าที่จะจัดเก็บและจ่ายออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ดำเนินการบริหารจัดเก็บสินค้าให้สามารถใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 5. ดำเนินการบริหารงานข้อมูลสินค้าคงคลัง , การตรวจนับประจำไตรมาส  
 6. ดำเนินการ และสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยี / วิธีการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการทำงานของฝ่าย
 7. ดำเนินการบริหารงานในฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งให้ได้ตามมาตราฐาน ISO ของบริษัท
 8. ดำเนินการบริหารจัดการ วางแผนและวิธีการขั้นตอนในการทำงานของฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 1. มีความรู้ ความสามารถในสายงานคลังสินค้า และสายงานผลิตเป็นอย่างดี
 2. มีความรู้ในระบบ ISO9001
 3. มีภาวะความเป็นผู้นำสูง สามารถควบคุม สั่งการได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะในการสื่อสารระหว่างฝ่าย
 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 6. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบสูง
สวัสดิการ:
1.ประกันสังคม 13.กีฬาสีประจำปี
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 14.ท่องเที่ยวประจำปี
3.ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม 15.ของขวัญวันเกิด
4.เงินกู้พนักงาน 16.หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5.เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ 17.หยุดงานทำบัตรประชาชน (หมดอายุ)
6.ชุดฟอร์มพนักงาน 18.ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7.โบนัสประจำปี 19.ค่าตำแหน่ง
8.เบี้ยขยัน 20.ค่าน้ำมัน / ค่าสึกหรอ / ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
9.รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี 21.โทรศัพท์มือถือ / ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
10.ปรับเงินเดือนประจำปี 22.ตรวจสุขภาพประจำปี
11.รถรับ - ส่ง พนักงาน (ไป- กลับ ตลาดมีนบุรี) 23.บริษัททำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)
12.งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
การศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ชาย 
เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านสายงานผลิต และคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป
สถานที่ : คลองสามวา
Apply