เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1 Position(s)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการปฎิบัติ ดำเนินการวางแผนงาน ประสานงานและควบคุมงานของหน่วยผลิต
 2. ดำเนินการปฎิบัติจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดทำเอกสารข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการผลิตจากระบบ SPA เช่น BOM , แผนความต้องการวัตถุดิบได้
 3. ดำเนินการปฎิบัติออกแบบตารางการคุมกำหนดเวลา เพื่อควบคุมการดำเนินงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
 4. ดำเนินการปฎิบัติทบทวนและปรับปรุงการวางแผนการผลิตประจำวัน / ประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน และประจำปี
 5. ดำเนินการปฎิบัติประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ / ฝ่ายผลิต / ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย เพื่อวางแผนการผลิต
 6. ดำเนินการปฎิบัติควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย


คุณสมบัติ

 1. มีความรู้กระบวนการผลิต เป็นอย่างดี
 2. สามารถวางแผนกระบวนการ การจัดการกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี
 3. มีความรู้ ในตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบของบริษัทเป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ช่าง
 5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 6. มีความละเอียดรอบคอบ

สวัสดิการ:

1.ประกันสังคม 13.กีฬาสีประจำปี
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 14.ท่องเที่ยวประจำปี
3.ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม 15.ของขวัญวันเกิด
4.เงินกู้พนักงาน 16.หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5.เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ 17.หยุดงานทำบัตรประชาชน (หมดอายุ)
6.ชุดฟอร์มพนักงาน 18.ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7.โบนัสประจำปี 19.ค่าตำแหน่ง
8.เบี้ยขยัน 20.ค่าน้ำมัน / ค่าสึกหรอ / ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
9.รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี 21.โทรศัพท์มือถือ / ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
10.ปรับเงินเดือนประจำปี 22.ตรวจสุขภาพประจำปี
11.รถรับ - ส่ง พนักงาน (ไป- กลับ ตลาดมีนบุรี) 23.บริษัททำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)
12.งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
การศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ : หญิง
เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนการผลิต อย่างน้อย 1 ปี
สถานที่ : คลองสามวา
Apply