เจ้าหน้าที่งานระบบน้ำ (ฝ่ายผลิต)
1 Position(s)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการปฎิบัติประกอบไลน์ท่อตามแบบที่กำหนด
2. ดำเนินการปฎิบัติงานให้ได้ตามแผนการผลิต
3. ดำเนินการปฎิบัติตรวจเช็คเคริ่องมือเครื่องใช้ และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานเป็นปกติอยู่เสมอ
4. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

1. มีความรู้เรื่องอุปกรณ์ช่าง สามารถใช้เครื่องมือช่างต่างๆ ได้
2. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สวัสดิการ:

1.ประกันสังคม 13.กีฬาสีประจำปี
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 14.ท่องเที่ยวประจำปี
3.ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม 15.ของขวัญวันเกิด
4.เงินกู้พนักงาน 16.หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5.เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ 17.หยุดงานทำบัตรประชาชน (หมดอายุ)
6.ชุดฟอร์มพนักงาน 18.ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7.โบนัสประจำปี 19.ค่าตำแหน่ง
8.เบี้ยขยัน 20.ค่าน้ำมัน / ค่าสึกหรอ / ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
9.รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี 21.โทรศัพท์มือถือ / ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
10.ปรับเงินเดือนประจำปี 22.ตรวจสุขภาพประจำปี
11.รถรับ - ส่ง พนักงาน (ไป- กลับ ตลาดมีนบุรี) 23.บริษัททำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)
12.งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
การศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
เพศ : ชาย
เงินเดือน (บาท) : 400 บาทต่อวัน  (หากผ่านทดลองงานปรับเป็นพนักงานรายเดือนทันที)
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านงานช่าง 
สถานที่ : คลองสามวา
Apply