เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1 Position(s)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ดำเนินการปฏิบัติดูแล งานรับ, เก็บ, จ่าย สินค้าภายในคลัง
 2. ดำเนินการปฏิบัติเก็บสินค้าเข้า Location ให้ตรงกับในโปรแกรมที่ระบุที่เก็บ และตรวจ Location ประจำวัน
 3. ดำเนินการปฏิบัติจ่ายสินค้าให้ตรงกับจำนวนใบเบิกสินค้า
 4. ดำเนินการปฏิบัติการเก็บ, จ่ายสินค้า ด้วยระบบ First in - First out
 5. ดำเนินการปฏิบัติดูแลยอดStock, นับStock คลัง5 ประจำวัน  และประจำเดือน/ไตรมาส
 6. ดำเนินการปฏิบัติดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยในคลัง
คุณสมบัติ
 1. มีความรู้ด้านการตรวจรับสินค้า จัดทำใบรับสินค้า  ฉลากควบคุมต่างๆ
 2. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 3. สามารถขับรถโฟคท์ลิฟได้
 4. มีทักษะในการสื่อสารระหว่างฝ่าย
 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 6. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบสูง
สวัสดิการ:
1.ประกันสังคม 13.กีฬาสีประจำปี
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 14.ท่องเที่ยวประจำปี
3.ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม 15.ของขวัญวันเกิด
4.เงินกู้พนักงาน 16.หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5.เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ 17.หยุดงานทำบัตรประชาชน (หมดอายุ)
6.ชุดฟอร์มพนักงาน 18.ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7.โบนัสประจำปี 19.ค่าตำแหน่ง
8.เบี้ยขยัน 20.ค่าน้ำมัน / ค่าสึกหรอ / ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
9.รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี 21.โทรศัพท์มือถือ / ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
10.ปรับเงินเดือนประจำปี 22.ตรวจสุขภาพประจำปี
11.รถรับ - ส่ง พนักงาน (ไป- กลับ ตลาดมีนบุรี) 23.บริษัททำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)
12.งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
การศึกษา : ม.3 - ปวส.
เพศ : ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
เงินเดือน (บาท) : 400 บาท /วัน (ผ่านทดลองงาน ปรับเป็นพนักงานรายเดือนทันที)
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า
สถานที่ : คลองสามวา
Apply