เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1 Position(s)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ตรวจสอบปฏิบัติจัดเก็บ,บันทึกเอกสาร (Input data) เอกสารรับสินค้า,การจ่ายสินค้า,การโอนต่างๆ เทียบกับการปฏิบัติงานจริง
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของ Stock สินค้าในระบบคอมพิวเตอร์เปรียบกับสินค้าที่มีอยู่จริง
  3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ

  1. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป
  2. มีความเข้าใจในระบบงานเอกสาร
  3. มีความรู้ระบบงานตรวจนับสต๊อก , ระบบ FIFO ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
  5. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบสูง
สวัสดิการ:
1.ประกันสังคม 13.กีฬาสีประจำปี
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 14.ท่องเที่ยวประจำปี
3.ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม 15.ของขวัญวันเกิด
4.เงินกู้พนักงาน 16.หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5.เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ 17.หยุดงานทำบัตรประชาชน (หมดอายุ)
6.ชุดฟอร์มพนักงาน 18.ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7.โบนัสประจำปี 19.ค่าตำแหน่ง
8.เบี้ยขยัน 20.ค่าน้ำมัน / ค่าสึกหรอ / ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
9.รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี 21.โทรศัพท์มือถือ / ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
10.ปรับเงินเดือนประจำปี 22.ตรวจสุขภาพประจำปี
11.รถรับ - ส่ง พนักงาน (ไป- กลับ ตลาดมีนบุรี) 23.บริษัททำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)
12.งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
การศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
เพศ : ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
เงินเดือน (บาท) : 400 บาท /วัน (ผ่านทดลองงาน ปรับเป็นพนักงานรายเดือนทันที)
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า
สถานที่ : คลองสามวา
Apply