ฟังก์ชั่นฯ มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI นำโดย ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลำดับที่ 2 จากขวา) และพลเอกพิชิต บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ลำดับที่ 3 จากขวา) ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท แก่กองทุนเพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี