วิธีสมัคร
  • ส่งใบสมัครทาง E-mail : hr@functioninter.com
  • สมัครด้วยตนเอง (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 15.00 น.)

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร.02-5406263 ต่อ 1203, 1204

Sales Engineer / Sales Representative
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1 ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (COO)
1 ตำแหน่ง