วิธีสมัคร
  • ส่งใบสมัครทาง E-mail : hr@functioninter.com
  • สมัครด้วยตนเอง (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 15.00 น.)

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร.02-5406263 ต่อ 1203, 1204

เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานเชื่อม
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานตู้น้ำหยอดเหรียญ
2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ IT Support
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการแผนกการเงิน
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ Digital Marketing
2 ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสายงานผลิตและคลังสินค้า
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
1 ตำแหน่ง