ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (COO)
1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการบริหารรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อนำมาปฎิบัติ
2. ดำเนินการบริหารควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของ ด้านสายงานจัดจำหน่าย , ด้านการตลาด , ด้านจัดซื้อผลิตภัณฑ์ , ด้านผลิต , คลังสินค้า และด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. ดำเนินการบริหารประสานงานระหว่างฝ่ายจัดการ , ฝ่ายบริหาร และพนักงานให้ทำงานร่วมกันภายใต้กฎระเบียบของบริษัท
4. ดำเนินการบริหารส่งเสริมความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีจิตสำนึกที่ดี
5. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรหรือคณะกรรมการระบบคุณภาพ

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ทำงาน 5 - 10 ปี
2. มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการองค์กร
3. มีความรู้ด้านงานขาย ด้านการตลาด ด้านจัดซื้อ ด้านคลังสินค้า รวมถึงด้านวิจัยและพัฒนาสินค้า
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้ Microsoft Office ได้
6. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
7. มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำสูง

สวัสดิการ:

1.ประกันสังคม 13.กีฬาสีประจำปี
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 14.ท่องเที่ยวประจำปี
3.ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม 15.ของขวัญวันเกิด
4.เงินกู้พนักงาน 16.หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5.เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ 17.หยุดงานทำบัตรประชาชน (หมดอายุ)
6.ชุดฟอร์มพนักงาน 18.ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7.โบนัสประจำปี 19.ค่าตำแหน่ง
8.เบี้ยขยัน 20.ค่าน้ำมัน / ค่าสึกหรอ / ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
9.รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี 21.โทรศัพท์มือถือ / ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
10.ปรับเงินเดือนประจำปี 22.ตรวจสุขภาพประจำปี
11.รถรับ - ส่ง พนักงาน (ไป- กลับ ตลาดมีนบุรี) 23.บริษัททำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)
12.งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ
การศึกษา : ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ชาย 
เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ 5 - 10 ปี
สถานที่ : คลองสามวา
สมัครงาน