เราเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ และระบบน้ำพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้น้ำมีคุณภาพ

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ มกราคม 2540 โดย คุณวิกร ภูวพัชร์ โดยเริ่มต้นจาก สินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับบ้านพักอาศัย และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งใน และต่างประเทศ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า เราสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าทั่วไป และการสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก และขณะเดียวกัน เรายังเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้าในเรื่องเกี่ยวกับระบบน้ำด้วย

FTI
ราคาล่าสุด
2.48 บาท
เปลี่ยนแปลง (% 2.48)
+0.06 (2.48%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,273,781
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
5,633,182

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

หนี้สินรวม

(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(ล้านบาท)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล: ir@functioninter.com
โทรศัพท์: 0-2540-6263

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้