เลือกช่วงวันที่:
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 19 พ.ค. 2565 ถึง 01 ก.ค. 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(06/06/2565 ถึง 17/06/2565)
3.44 3.56 2.62 2.68 80,044,276 262,101,080
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19/05/2565 ถึง 02/06/2565)
4.00 4.50 3.32 3.46 1,471,562,071 5,862,867,004
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
01 ก.ค. 2565 2.44 2.54 2.42 2.48 2,273,781 5,633,182
30 มิ.ย. 2565 2.54 2.56 2.42 2.42 3,279,731 8,097,362
29 มิ.ย. 2565 2.58 2.60 2.52 2.52 1,849,526 4,711,564
28 มิ.ย. 2565 2.60 2.62 2.56 2.60 1,066,429 2,764,996
27 มิ.ย. 2565 2.60 2.64 2.54 2.60 1,554,230 4,028,202
24 มิ.ย. 2565 2.68 2.72 2.58 2.58 2,951,385 7,743,934
23 มิ.ย. 2565 2.78 2.78 2.66 2.66 1,456,600 3,946,126
22 มิ.ย. 2565 2.78 2.86 2.70 2.76 7,135,100 19,911,382
21 มิ.ย. 2565 2.74 2.82 2.70 2.78 3,686,838 10,170,632
20 มิ.ย. 2565 2.70 2.78 2.66 2.74 4,624,029 12,586,936
17 มิ.ย. 2565 2.78 2.78 2.62 2.68 5,369,389 14,367,978
16 มิ.ย. 2565 2.94 3.02 2.78 2.82 6,218,601 18,190,738
15 มิ.ย. 2565 2.96 3.06 2.92 2.92 5,651,652 16,865,964
14 มิ.ย. 2565 3.04 3.04 2.92 2.92 3,172,099 9,400,702
13 มิ.ย. 2565 3.18 3.18 3.00 3.00 5,785,733 17,896,426
10 มิ.ย. 2565 3.34 3.34 3.22 3.24 3,897,141 12,760,098
09 มิ.ย. 2565 3.42 3.42 3.30 3.30 8,888,822 29,760,814
08 มิ.ย. 2565 3.42 3.46 3.40 3.40 2,375,263 8,112,312
07 มิ.ย. 2565 3.46 3.48 3.38 3.40 7,189,471 24,659,070
06 มิ.ย. 2565 3.44 3.56 3.42 3.46 31,496,105 110,086,978
02 มิ.ย. 2565 3.52 3.56 3.46 3.46 9,048,504 31,539,158
01 มิ.ย. 2565 3.44 3.54 3.38 3.54 25,006,504 86,486,144
31 พ.ค. 2565 3.54 3.56 3.44 3.44 13,893,668 48,415,248
30 พ.ค. 2565 3.64 3.70 3.52 3.52 53,235,009 191,616,912
27 พ.ค. 2565 3.62 3.68 3.56 3.60 28,739,291 103,922,614
26 พ.ค. 2565 3.58 3.62 3.50 3.60 122,941,283 439,887,596
25 พ.ค. 2565 3.44 3.56 3.38 3.50 74,390,163 259,770,612
24 พ.ค. 2565 3.44 3.48 3.34 3.40 29,388,127 100,856,224
23 พ.ค. 2565 3.44 3.58 3.32 3.40 56,082,722 194,514,524
20 พ.ค. 2565 4.00 4.08 3.32 3.40 173,807,700 669,658,708
19 พ.ค. 2565 4.00 4.50 3.80 3.84 885,029,100 3,736,199,264

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น