อุตสาหกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำขนาดใหญ่ใช้สำหรับการอุปโภคเป็นหลัก

เนื่องจากปัจจุบัน ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น มลพิษ และสิ่งเจอปน ที่มากับน้ำมากขึ้น การกรองน้ำสำหรับใช้ตามโรงงาน โรมแรม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือจำนวนคนปริมาณมาก ระบบการกรองน้ำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยกระบวนการกรองที่ต้องละเอียดและซับซ้อน กว่าการกรองใช้งานอุปโภค บริโภคทั่วไป

เพราะเราใช้น้ำในหลากหลายกิจกรรมและใช้ในปริมาณมากกว่าการใช้งานปรกติ ไม่ว่าจะเป็นการชำระล้างทำความสะอาด หรือเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจ อาหาร เครื่องดื่ม หรือ กิจกรรมอื่นๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันสิ่งเจอปนมากับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นต้องมีระบบการกรองที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งได้รับมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ

แผ่นพับ

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

www.functioninter.com

ติดต่อฝ่ายจัดจำหน่ายและการตลาด

หากสนใจสินค้าหรือมีข้อสอบถามสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

ติดต่อเรา
ที่อยู่
เลขที่ 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์โทรศัพท์

0-2540-6263 (Auto)
2200 ฝ่ายจัดจำหน่าย
2236 ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

แฟกซ์

0-2907-4100

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.functioninter.com