ฟังก์ชั่นฯ มอบตู้ทำน้ำร้อน-เย็น ให้แก่เขตคลองสามวา

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พลเอก พิชิต บุญญาธิการ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริษัทและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ว่าที่ร้อยตรี ธนโชติ แสนหาญ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร ได้ให้เกียรติเข้ามอบตู้ทำน้ำร้อน-เย็น ให้แก่เขตคลองสามวา โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัญชนา บุญสุยา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา, คุณศักดา นิติพัฒนะศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และคุณธนัฐจ์กร ภิรัฐพงศ์ธนากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต (ที่ 2 และ 3 จากซ้าย) ร่วมรับมอบที่สำนักงานเขตคลองสามวา โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564 ของบริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด