โครงการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย พลเอก พิชิต บุญญาธิการ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนโชติ แสนหาญ กรรมการบริษัท (ที่ 1 จากขวา) และ คุณชรัณ เลิศธีรพจน์ กรรมการบริษัท (ที่ 1 จากซ้าย) ได้เข้ามอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมี นายแพทย์ สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี