ฟังก์ชั่นฯ บริจาคเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยว่าที่ร้อยตรีธนโชติ แสนหาญ กรรมการบริษัท (ลำดับ 3 จากซ้าย) เข้าบริจาคเสื้อผ้าใหม่ จำนวน 516 ตัว แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถนนเสรีไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กกำพร้า และสนับสนุนให้สังคมมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตามโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท