ฟังก์ชั่นฯ มอบเงินบริจาคสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี รพ.ธัญญารักษ์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลำดับที่ 4 จากขวา) พร้อมคณะกรรมการบริษัท พลเอกพิชิต บุญญาธิการ (ลำดับที่ 3 จากขวา), นายชรัณ เลิศธีรพจน์ (ลำดับที่ 2 จากขวา) และว่าที่ร้อยตรีธนโชติ แสนหาญ (ลำดับที่ 1 จากขวา) เข้ามอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท แก่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หอผู้ป่วยโควิดส่วนขยาย และใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์แก่ผู้ป่วย และสังคมต่อไป โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว