ดร.วิกร ภูวพัชร์ รับรางวัล AEC TOP-CEO AWARDS 2021

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ชมรมพัฒนาการไทย-อาเซียน ร่วมกับ สมาคมธุรกิจอาเซียน และ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ได้จัดงานมอบรางวัลในโครงการขับเคลื่อนเสริมสร้างผู้บริหาร นักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี ดร. วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล AEC TOP-CEO AWARDS 2021 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบุคคล องค์กร นักธุรกิจ นักบริหาร ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างยั่งยืน