ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
1 Position(s)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ดำเนินการบริหารวางแผนในการควบคุม และกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
 2. ดำเนินการบริหารสต๊อคสินค้าให้ตรงตามระบบ
 3. ดำเนินการตรวจสอบการเบิก-จ่ายสินค้าให้ถูกต้อง
 4. ดำเนินกาบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 5. ดำเนินการบริหารควบคุมการเติมเต็มสินค้าในพื้นที่ขาย และสต๊อคหน้าร้าน
คุณสมบัติ
 1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 2. หากสามารถใช้ระบบ WMSได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 1 ปี ขึ้นไป
 4. มีภาวะผู้นำ
 5. มีทักษะในการสื่อสารระหว่างฝ่าย
 6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 7. มีความซื่อสัตย์  ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบสูง
 8. มีความรู้ ความเข้าใจงานระบบคลังสินค้าเป็นอย่างดี
สวัสดิการ:
1.ประกันสังคม 13.กีฬาสีประจำปี
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 14.ท่องเที่ยวประจำปี
3.ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม 15.ของขวัญวันเกิด
4.เงินกู้พนักงาน 16.หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5.เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ 17.หยุดงานทำบัตรประชาชน (หมดอายุ)
6.ชุดฟอร์มพนักงาน 18.ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7.โบนัสประจำปี 19.ค่าตำแหน่ง
8.เบี้ยขยัน 20.ค่าน้ำมัน / ค่าสึกหรอ / ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
9.รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี 21.โทรศัพท์มือถือ / ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
10.ปรับเงินเดือนประจำปี 22.ตรวจสุขภาพประจำปี
11.รถรับ - ส่ง พนักงาน (ไป- กลับ ตลาดมีนบุรี) 23.บริษัททำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)
12.งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ชาย
เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป
สถานที่ : คลองสามวา
Apply