เราเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ และระบบน้ำพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้น้ำมีคุณภาพ

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ มกราคม 2540 โดย คุณวิกร ภูวพัชร์ โดยเริ่มต้นจาก สินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับบ้านพักอาศัย และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งใน และต่างประเทศ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า เราสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าทั่วไป และการสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก และขณะเดียวกัน เรายังเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้าในเรื่องเกี่ยวกับระบบน้ำด้วย

FTI
Last Done
2.48 Baht
Change (% 2.48)
+0.06 (2.48%)
Volume (Shares)
2,273,781
Value (Baht)
5,633,182

Financial Highlights

Assets

(Million Baht)

Liabilities

(Million Baht)

Equity

(Million Baht)

IR Contact

Email Alerts

Keep yourself up to date with all the latest announcements