CSR โครงการ สานสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม 2563

โดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยท่าน พล.อ.พิชิต บุญญาธิการ กรรมการบริษัท และ ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ แสนหาญ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตัวแทนฝ่ายบริหาร มอบชุดเครื่องกรองน้ำดื่ม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 50,000 บาท ให้กับทางช่อง 3 โดย นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร ช่อง 3 เป็นผู้รับมอบ ส่งต่อให้โรงเรียนเทพนิมิตร ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและเอื้อเฟื้อแก่ผู้ด้อยโอกาสต่อไป