บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องน้ำ...คิดถึงฟังก์ชั่น
ข้อมูลบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้า ประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment) ครบวงจร ได้แก่ เครื่องกรองน้ำ จำหน่ายไส้กรอง สารกรอง ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “FTI”) ก่อตั้งเมื่อปี 2540 โดยคุณวิกร ภูวพัชร์ และคุณวรญา ภูวพัชร์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท ซึ่งบริษัทมีชื่อเดิมว่า บริษัท ฟังก์ชั่น เทรดดิ้ง จำกัด โดยในช่วงเริ่มต้นบริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องกรองน้ำและจัดจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่สำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม ด้วยแนวคิดแบบ “One Stop Service” ให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มร้านค้า โดยขายส่งเครื่องกรองน้ำที่ใช้ในกลุ่มพาณิชย์ เช่น โรงงานผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง ร้านอาหาร และครัวเรือน ไม่ได้ขายตรงถึงผู้บริโภค (End User)

บริษัทนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยบริษัทถือเป็นผู้จัดจำหน่ายรายแรกที่นำเครื่องกรองน้ำประเภท RO (Reverse Osmosis) เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทย และถือเป็นการปฏิวัติรูปแบบการใช้งานเครื่องกรองน้ำจากเดิมที่เป็น Stainless มาเป็นเครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน และ RO ที่เป็นไส้กรองในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกุญแจของความสำเร็จที่ทำให้เครื่องกรองน้ำของบริษัทสามารถตอบโจทย์ด้านสุขภาพ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง