ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนและบริหารงานและการดำเนินงานในฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร
2. รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงและนำมากระจายงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำหน้าที่ภายใต้นโยบายที่กำหนด
3. วางแผนในการดำเนินงานด้านการตลาดและสื่อสารองค์กร และสรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
4. วางแผนงบประมาณของฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
5. ดำเนินการบริหารวางแผนงานให้ควบคู่กับการทำงานของฝ่ายขาย
6. ดำเนินการบริหาร จัดทำการสื่อประชาสัมพันธ์ ในทุกช่องทาง
7. ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายให้ปฎิบัติอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย
9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์งานการตลาดอย่างน้อย 10 ปี
2. สามารถบริหารวางแผนการตลาด คิดวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด บริหารการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และบริหารงบประมาณแผนการตลาดได้ดี
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้
4. มีความรู้ด้าน 3D Architecture with 3ds Max หรือ การออกแบบ Net Design
5. มีความรู้ด้าน Digital Marketing

สวัสดิการ:

1.ประกันสังคม 13.กีฬาสีประจำปี
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 14.ท่องเที่ยวประจำปี
3.ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม 15.ของขวัญวันเกิด
4.เงินกู้พนักงาน 16.หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5.เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ 17.หยุดงานทำบัตรประชาชน (หมดอายุ)
6.ชุดฟอร์มพนักงาน 18.ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7.โบนัสประจำปี 19.ค่าตำแหน่ง
8.เบี้ยขยัน 20.ค่าน้ำมัน / ค่าสึกหรอ / ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
9.รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี 21.โทรศัพท์มือถือ / ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
10.ปรับเงินเดือนประจำปี 22.ตรวจสุขภาพประจำปี
11.รถรับ - ส่ง พนักงาน (ไป- กลับ ตลาดมีนบุรี) 23.บริษัททำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)
12.งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ
การศึกษา : ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ชาย /หญิง
เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 10 ปี
สถานที่ : คลองสามวา
สมัครงาน