• 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
 • โทร 0-2540-6263 (Auto)
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 1203
  ฝ่ายจัดจำหน่าย 2200
  ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ 2236
  ฝ่ายจัดซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศ 1232
  ฝ่ายจัดซื้อผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 1241
 • แฟกซ์ 0-2907-4100
Google Map

ฟอร์มติดต่อบริษัท

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้