ฟังก์ชั่นฯ จัดพิธียกเสาเอก เสาโท เสาตรี โครงการอาคารฝ่ายผลิตและหน้าร้าน

เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดพิธียกเสาเอก เสาโท เสาตรี โครงการก่อสร้างอาคารฝ่ายผลิตและหน้าร้าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาคาร และบุคลากรของบริษัท โดยมี ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท พลเอกพิชิต บุญญาธิการ (ลำดับที่ 3 จากขวา), นายสุรพงษ์ รุ่งแจ้ง (ลำดับที่ 1 จากซ้าย), นายชรัณ เลิศธีรพจน์ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) และว่าที่ ร.ต.ธนโชติ แสนหาญ (ลำดับที่ 2 จากขวา) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2565