“ปั๊มน้ำ” คืออุปกรณ์ที่สร้างพลังงานให้กับของเหลว (ในที่นี้หมายถึง “น้ำ”) เพื่อทำให้น้ำเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งด้วยปริมาตรต่อเวลาและแรงดันค่าๆหนึ่งที่ต้องการ

“ปั๊มน้ำ” จึงมีประโยชน์มากในการขับเคลื่อนหลายๆธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้หลากหลายการใช้งาน

ดังนั้น หากเรามีปั๊มน้ำคุณภาพสูง เราจึงช่วยผลักดันให้เกิดผลลัพธ์คุณภาพสูงได้เช่นกัน

ปั๊มและวาล์ว

ปั๊มและวาล์ว

“ปั๊มน้ำ “ เป็นองค์ประกอบหลักสำคัญ ในการเพิ่มแรงดัน ทำให้การจ่ายน้ำสำหรับใช้งาน เกิดความสะดวก และรวดเร็วของกำลังการผลิตของน้ำ ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ได้ทันที ปั๊มน้ำนั้นมีอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำจ่าย สำหรับกำลังการผลิตเครื่องกรองน้ำดื่ม หรือปั๊มน้ำ สำหรับการผลิตการจ่ายน้ำสำหรับใช้ภายในบ้าน หรืออุตสาหกรรมครัวเรือน ต่างๆ อย่างเช่น ปั๊มน้ำ Biomax pump series ….. เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้าน มีสวิสท์ สั่งการทำงานเปิด –ปิดการทำงานอัตโนมัติ รักษาแรงดันน้ำให้คงที่ มีแรงดันมากพอต่อการใช้งาน ใช้ควบคู่ กับ Pressure Switch and Flow sensor ใช้งานและดูแลรักษาง่ายอีกทั้งยังมั่นใจในความปลอดภัย