• บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  • บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  • เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจรทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบน้ำอย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้ามากกว่า 20 ยี่ห้อ เช่น AQUATEK, Fast Pure, Hydro Max, STAR Pure, TREATTON และ Uni Pure โดยมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 300 ราย ในทุกภูมิภาค บริษัทมีแผนขยายธุรกิจเครื่องกรองน้ำแบบครบวงจรในรูปแบบร้าน one stop service เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดแต่ละภูมิภาคในอนาคต

ธุรกิจของเรา

300 ล้านบาท

รายได้จากการขาย

3,400

ความพึงพอใจของลูกค้า

200

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

แบรนด์ของเรา

จุดเด่นของเรา