• บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจรทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจการผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบน้ำอย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้ามากกว่า 20 ยี่ห้อ เช่น AQUATEK, Fast Pure, Hydro Max, STAR Pure, TREATTON และ Uni Pure โดยมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 300 ราย ในทุกภูมิภาค

ธุรกิจของเรา

300 ล้านบาท

รายได้จากการขาย

3,400

ความพึงพอใจของลูกค้า

200

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

แบรนด์ของเรา

จุดเด่นของเรา